Infrarood verwarming versus pelletverwarming

pelletverwarming

Infrarood verwarming versus pelletverwarming.
Biomassa (hout) en in het bijzonder pellets worden beschouwd als hernieuwbare brandstof en worden daarom als "CO2-neutraal" bestempeld .
Maar heb je een kelder waar pellets groeien?

Bomen groeien, maar hergroeien doen ze alleen met herbebossing en passende zorg. Bovendien duurt het lang voordat de eerder (en niet achteraf!) verbrande biomassa opnieuw groeit. Het vrijgekomen CO2, het belangrijkste broeikasgas, bevindt zich daarom in de atmosfeer gedurende deze periode van hergroei en vertoont daar het schadelijke effect. Bovendien is ongeveer 20% van de energie-inhoud van pellets nodig alvorens ze in jouw kelder komen - dit is voornamelijk energie uit fossiele brandstoffen.

Een pelletketel en de pelletbunker hebben ruimte nodig. 10 m² wordt snel verbruikt en kost ongeveer € 1.500 per ingebouwde m², wat overeenkomt met € 15.000, - hogere bouwkosten zonder een onderdeel van het verwarmingssysteem te bezitten.

Veel bewegende mechanica en aandrijvingen (denk maar aan de pelletvoeding door de spil) vereisen veel stroom (elektrische stroom) en onderhoud - en natuurlijk reserveonderdelen als er iets kapot gaat

Het idee van duurzaamheid in pellets wordt absurd opgevat door het verwijderen van hele bossen!

Profiteer nu : Ontvang GRATIS een warmteberekening ter waarde van 150 Euro
Bovendien verrassen wij u met een klein cadeautje waar een grote winst kan aan vast hangen.

Hotline aanvragen
TEL.: 051 49 01 69

pelletverwarming

Uw voordelen van een kwalitatieve infrarood verwarming.

Een belangrijk voordeel is dat u kunt genieten van het verhoogde comfort van een infrarood paneel in vergelijking met de luchtverwarming van een centraal verwarmingssysteem.
Geen operationele kosten voor service en onderhoud.
Zorgeloos verwarmen met een infrarood verwarming voor 30 jaar.
Geen bewegende delen, dus geen slijtage en geen geluid.
Veel minder inspanningen tijdens de bouw: geen schoorsteen nodig, geen technische ruimte en brandstofbunker.
Veel lagere acquisitiekosten.
Daarom ook lagere totale kosten (waarbij zowel de aankoop als de exploitatie en het verbruik worden geëvalueerd).
Geen fijne stofbelastingen.(CO2 Tax)
Betere ecobalans indien gebruik van  groene elektriciteit uit hernieuwbare bronnen beschikbaar is.
Kan worden gecombineerd met fotovoltaïsche en batterij opslag.